MUZEUM BEZ BARIER

MUZEUM BEZ BARIER
Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

W Muzeum Inżynierii i Techniki wierzymy, że każdy ma prawo do równego uczestnictwa w kulturze, dlatego podejmujemy działania, by była ona w pełni gotowa do przyjęcia każdej osoby, która chce odwiedzić naszą placówkę.

OFERTA EDUKACYJNA

1) oferta dla osób z dysfunkcją wzroku:

Istnieje możliwość umówienia się na grupowe lub indywidualne oprowadzanie. Zwiedzanie ekspozycji Muzeum z przewodnikiem trwające około godziny zegarowej. Osoby z dysfunkcją wzroku mogą poruszać się po wszystkich dostępnych wystawach w obecności psa przewodnika.

2) oferta dla osób z dysfunkcją słuchu:

Muzeum Inżynierii i Techniki nie posiada pętli indukcyjnej.

Istnieje możliwość umówienia się na grupowe lub indywidualne oprowadzanie oraz warsztaty tłumaczone na PJM. Zwiedzanie ekspozycji Muzeum z przewodnikiem trwające około godziny zegarowej. Prosimy o kontakt z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Specjalne zwiedzania z przewodnikiem i tłumaczem PJM odbędą się 11.05, 31.05 i 8.06.2022.

Grupy zorganizowane zapraszamy na lekcje muzealne, warsztaty i zajęcia w ramach projektu SPINaj naukę.

Więcej informacji o projektach i prowadzonych zajęciach edukacyjnych znajduje się na stronie: www.mim.krakow.pl w zakładce EDUKACJA.

3) oferta dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

Zajęcia edukacyjne i spacery prowadzone dla tej grupy zwiedzających umożliwiają poznanie historii miejsca w oparciu o prezentowane zbiory i dostępne wystawy czasowe. Zwiedzanie lub spacer z przewodnikiem trwa około godziny zegarowej.

Wszystkie przybywające grupy prosimy o informację o ilości Zwiedzających poruszających się na wózkach w celu przygotowania sal wystawowych i warsztatowych.

Szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji i zajęć można uzyskać: mailowo: rezerwacja@mit.krakow.pl lub telefonicznie: (wtorek–sobota, 10.00-18.00) – 12 428-66-00 wew. 11


POLITYKA CENOWA

Bilety ulgowe przysługują osobom z niepełnosprawnościami wraz z asystentami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dokumentem potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi jest legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

Cena biletu ulgowego w Muzeum Inżynierii i Techniki wynosi 14 zł. Cena biletu ulgowego na wystawę Tramwaje na Wawrzyńca wynosi 8 zł.
Cena biletu ulgowego w Ogrodzie Doświadczeń wynosi 13 zł. Posiadacze karty Kraków dla Rodziny z „N” uprawnieni są do zakupu biletu z 50 % zniżką.

Zapraszamy również z psem przewodnikiem.

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI

Osobą, która przyjmuje rezerwacje, udziela pomocy i wskazówek dotyczących wizyty w Muzeum, jest Kierownik Działu Edukacji i Obsługi Wystaw Katarzyna Zielińska. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy (katarzyna.zielinska@mit. krakow.pl) lub telefoniczny: 515 411 413

ZARZĄDZENIE NR 65/2021 Dyrektora Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie z dnia 6 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania z wnioskiem o zapewnienie dostępności cyfrowej, architektonicznej lub dostępności informacyjno–komunikacyjnej – KLIK