OGRÓD BEZ BARIER

Czarna ikona dostępności na żółtym tle.
OGRÓD BEZ BARIER
Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

W Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema wierzymy, że każdy ma prawo do równego uczestnictwa w kulturze, dlatego podejmujemy działania, by była ona w pełni gotowa do przyjęcia każdej osoby, która chce odwiedzić naszą placówkę.


POLITYKA CENOWA

Bilety ulgowe przysługują osobom z niepełnosprawnościami wraz z asystentami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dokumentem potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi jest legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

Cena biletu ulgowego w Ogrodzie Doświadczeń wynosi 13 zł. Posiadacze karty Kraków dla Rodziny z „N” uprawnieni są do zakupu biletu z 50% zniżką.

Zapraszamy również z psem przewodnikiem.OFERTA EDUKACYJNA

1) oferta dla osób z dysfunkcją wzroku:

Istnieje możliwość umówienia się na grupowe lub indywidualne oprowadzanie. Zwiedzanie Ogrodu Doświadczeń z przewodnikiem trwa około 2 godzin zegarowych. Osoby z dysfunkcją wzroku mogą poruszać się w Ogrodzie Doświadczeń w obecności psa przewodnika.

2) oferta dla osób z dysfunkcją słuchu:

Ogród Doświadczeń nie posiada pętli indukcyjnej.

Istnieje możliwość umówienia się na grupowe lub indywidualne oprowadzanie oraz warsztaty tłumaczone na PJM. Zwiedzanie Ogrodu z przewodnikiem trwa około 2 godzin zegarowych. Prosimy o kontakt z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

Więcej informacji o projektach na stronie: www.ogroddoswiadczen.pl

3) oferta dla osób z niepełnosprawnością ruchową:

Zajęcia edukacyjne i oprowadzania prowadzone dla tej grupy zwiedzających umożliwiają poznanie odkrywanie tajemnic nauki, od akustyki, optykę po geologię. Zwiedzanie ekspozycji Ogrodu Doświadczeń z przewodnikiem trwa około 2 godzin zegarowych.

Wszystkie przybywające grupy prosimy o informację o ilości Zwiedzających poruszających się na wózkach inwalidzkich w celu zniwelowania przeszkód architektonicznych.

Szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji i zajęć można uzyskać: mailowo: rezerwacja@mit.krakow.pl lub telefonicznie: (wtorek-sobota – 10.00-18.00) – 12 428-66-00 wew. 11KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI

Osobą, która przyjmuje rezerwacje, udziela pomocy i wskazówek dotyczących wizyty w Muzeum, jest Kierownik Działu Edukacji i Obsługi Wystaw-pani Katarzyna Zielińska. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy (katarzyna.zielinska@mit.krakow.pl) lub telefoniczny: 515 411 413
ZARZĄDZENIE NR 65/2021 Dyrektora Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie z dnia 6 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Procedury postępowania z wnioskiem o zapewnienie dostępności cyfrowej, architektonicznej lub dostępności informacyjno–komunikacyjnej – KLIK