WYSTAWY
PRZYGOTOWUJEMY NOWĄ WYSTAWĘ STAŁĄ
main image

PRZYGOTOWUJEMY NOWĄ WYSTAWĘ STAŁĄ

WYSTAWA CZASOWA
TRASA DO MIM

Obecnie Muzeum przygotowuje nową narracyjną wystawę stałą. To trzeci, ostatni już etap realizacji unijnego projektu (wcześniejsze to przebudowa budynków Zajezdni i konserwacja obiektów z muzealnej kolekcji).

W dniu 7 marca 2022 r. podpisana została umowa pomiędzy Muzeum a firmą Deko-Bau sp. z o.o. na kompleksowe wykonanie wystawy.

Ekspozycja — której otwarcie planowane jest na koniec 2022 roku — opowiadać będzie o rozwoju poszczególnych dziedzin inżynierii i techniki, przechodząc przez historię od czasów najdawniejszych aż do nowoczesności.

Projekt „Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie na potrzeby nowoczesnego Muzeum Nauki i Techniki” jest zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Polecamy materiały na temat powstającej wystawy:

  • wywiad na temat aktualnego etapu powstania wystawy w lovekrakow.pl, luty 2022 r.

Powiązane zajęcia edukacyjne