WYSTAWY
PRZYGOTOWUJEMY NOWĄ WYSTAWĘ STAŁĄ
main image

PRZYGOTOWUJEMY NOWĄ WYSTAWĘ STAŁĄ

WYSTAWA CZASOWA
TRASA DO MIT

Obecnie Muzeum przygotowuje nową narracyjną wystawę stałą. To trzeci, ostatni już etap realizacji unijnego projektu (wcześniejsze to przebudowa budynków Zajezdni i konserwacja obiektów z muzealnej kolekcji).

Po modernizacji siedziby istniejące od 1998 roku Muzeum zyskało dodatkową przestrzeń wystawienniczą, która pozwala na przygotowanie wystawy, która tak szeroko i przekrojowo zaprezentuje muzealną kolekcję. Będzie to pierwsza w Polsce tak szeroka opowieść o rozwoju myśli inżynieryjnej, jej wpływie na przemiany miasta i życie jego mieszkańców. Na inżynierię miejską patrzymy z perspektywy człowieka. To właśnie tak ustawiona optyka pozwala na kontekstową i społeczną analizę rozwoju techniki, czy poszczególnych sieci miejskich. To ona umożliwia i uzasadnia spójną prezentację tego, w jak złożony sposób funkcjonuje miasto. Inżynieria miejska, jako sieciowe rozwiązanie techniczne, przenika przecież także do strefy prywatnej – do życia każdego z nas.

Na wystawę zapraszamy w 2023 roku.

Projekt „Rewaloryzacja zabytkowej siedziby Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie na potrzeby nowoczesnego Muzeum Nauki i Techniki” jest zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Polecamy materiały na temat powstającej wystawy:

  • wywiad na temat aktualnego etapu powstania wystawy w lovekrakow.pl, luty 2022 r.

Powiązane zajęcia edukacyjne