Aktualności AKTUALNOŚCI
Tworzymy dostępne Muzeum
main image

Tworzymy dostępne Muzeum


2022/11/25

Tworzymy dostępne Muzeum

W związku z grantem, który otrzymaliśmy w ramach projektu #KulturaBezBarier, w naszym Muzeum pojawiły się słuchawki ochronne, które poprawią komfort zwiedzania osobom ze specjalnymi potrzebami!

Słuchawki przeznaczone są dla dzieci i dorosłych ze spektrum autyzmu oraz ADHD. Pozwolą one wyciszyć głośne otoczenie, skoncentrować się i obniżyć poziom stresu.

 


Projekt „Kultura bez barier” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Grant realizowany na podstawie Umowy nr 97/KBB/166/2022 o powierzenie grantu.