Muzeum dostępne

Kobieta i mężczyzna na wózkach stoją na podjeździe naprzeciwko siebie, za nimi okno.
Muzeum dostępne
Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

Muzeum dostępne

W Muzeum Inżynierii i Techniki wierzymy, że każdy ma prawo do równego uczestnictwa w kulturze, dlatego podejmujemy działania, by była ona w pełni gotowa do przyjęcia każdej osoby, która chce odwiedzić naszą placówkę.

Deklaracja dostępności

Przedprzewodnik

Oferta edukacyjna dla osób ze specjalnymi potrzebami

Audiodeskrypcje

Projekt – Tworzymy Dostępne Muzeum


Polityka cenowa

Bilety ulgowe przysługują osobom z niepełnosprawnościami wraz z asystentami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dokumentem potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi jest legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności.

Cena biletu ulgowego w Ogrodzie Doświadczeń – 17 zł.

Cena biletu ulgowego w Zajezdni na wystawę Miasto. Technoczułość – 28 zł

Osoba towarzysząca osobie z niepełnosprawnością uprawniona jest do wykupienia biletu ulgowego (z Zajezdni i w Ogrodzie Doświadczeń).

Posiadaczom Karty z N przysługuje 50% zniżki na bilety normalne (w Zajezdni i w Ogrodzie Doświadczeń).

Koordynator dostępności

Osobą, która przyjmuje rezerwacje, udziela pomocy i wskazówek dotyczących wizyty w Muzeum, jest Kierowniczka Działu Edukacji i Obsługi Wystaw – dr Katarzyna Zielińska. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy (dostepnosc@mit.krakow.pl) lub telefoniczny: 515 411 413