Zniżki i ulgi w MIT

Zajezdnia
Zniżki i ulgi w MIT
Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

Zniżki i ulgi w MIT

Obowiązują w Muzeum Inżynierii i Techniki oraz jego oddziałach.

W celu uzyskania zniżki, ulgi lub zwolnienia z opłaty odwiedzający zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego uprawnienie do skorzystania z niej na wezwanie pracownika Muzeum.

Zniżki

Zniżki obowiązują tylko na bilety wstępu — normalne, na wystawy stałe. Zniżki nie dotyczą biletów do Strefy Klocków.

 • Krakowska Karta Rodzinna – 50% zniżki,
 • Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem – 50% zniżki,
 • Karta Krakowska – 20% zniżki,
 • Karta Dużej Rodziny – 20% zniżki.

Zniżki nie łączą się.

Bilet w cenie 1 zł przysługuje:

 • dziennikarzom,
 • przewodnikom miejskim.

Bilet ulgowy za wstęp do Muzeum przysługuje:

 • uczniom,
 • studentom (do 26 roku życia),
 • doktorantom (do 35 roku życia),
 • emerytom,
 • rencistom,
 • posiadaczom karty ISIC i EURO26,
 • osobom niepełnosprawnym oraz ich osobie towarzyszącej,

Wstęp bezpłatny przysługuje:

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze”,
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. Karcie Polaka (Dz.U. z 2017 r. poz.1459 i 2282),
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
 • opiekunom szkolnych grup zorganizowanych (jeden opiekun na 10 osób),
 • pilotom towarzyszącym grupie zorganizowanej,
 • dzieciom poniżej 3 roku życia,
 • kombatantom, weteranom i weteranom poszkodowanym,
 • działaczom opozycji antykomunistycznej oraz osobom represjonowanym z powodów politycznych — w rozumieniu art. 2 oraz art. 3 ustawy z dnia 20 marca 2015 r. o działaczach opozycji antykomunistycznej, oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1386).

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są:

 • legitymacje szkolne, studenckie, uczestników studiów doktoranckich, karty ISIC EURO26,
 • legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,
 • dokumenty potwierdzające wiek,
 • legitymacje poświadczające przyznanie odznaki, orderu lub medalu, o których mowa w§ 2 ust.1 lit.,
 • legitymacje członkowskie ICOM, ICOMOS,
 • legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych
 • Karta Krakowska,
 • Krakowska Karta Rodzinna,
 • Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem,
 • Karta Dużej Rodziny,
 • Karta Polaka,
 • legitymacje służbowe pracowników muzeów rejestrowych,
 • legitymacja prasowa (dziennikarze),
 • legitymacja przewodnika miejskiego,
 • legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa powyżej.