Zniżki i ulgi w MIT

Zajezdnia
Zniżki i ulgi w MIT
Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

Zniżki i ulgi w MIT

Obowiązują w Muzeum Inżynierii i Techniki oraz jego oddziałach.

W celu uzyskania zniżki, ulgi lub zwolnienia z opłaty odwiedzający zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego uprawnienie do skorzystania z niej na wezwanie pracownika Muzeum.

Zniżki

Zniżki obowiązują tylko na bilety wstępu — normalne, na wystawy stałe. Zniżki nie dotyczą biletów do Strefy Klocków.

 • Krakowska Karta Rodzinna 3+ – 50% zniżki,
 • Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem – 50% zniżki,
 • Karta Krakowska – 20% zniżki,
 • Karta Dużej Rodziny – 20% zniżki.

Zniżki nie łączą się.

Do skorzystania z biletu w cenie 1 zł uprawnia legitymacja:

 • prasowa,
 • przewodnika miejskiego,
 • działacza opozycji antykomunistycznej,
 • osoby represjonowanej z powodów politycznych

Bilet ulgowy za wstęp do Muzeum przysługuje:

 • uczniom,
 • studentom (do 26 roku życia),
 • doktorantom (do 35 roku życia),
 • emerytom,
 • rencistom,
 • posiadaczom karty ISIC i EURO26,
 • osobom niepełnosprawnym oraz ich osobie towarzyszącej,

Wstęp bezpłatny przysługuje:

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”,
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. Karcie Polaka (t.j. Dz.U. 2023 poz. 192 ),
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
 • opiekunom szkolnych grup zorganizowanych i grup osób dorosłych z niepełnosprawnościami (jeden opiekun na 10 osób),
 • pilotom towarzyszącym grupie zorganizowanej (jeden pilot na grupę),
 • dzieciom poniżej 36 miesiąca życia,
 • kombatantom, weteranom i weteranom poszkodowanym

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do korzystania z ulgi w opłacie lub zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów są:

 • legitymacje szkolne, studenckie, uczestników studiów doktoranckich, karty ISIC, EURO26,
 • legitymacja dokumentująca niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności,
 • dokumenty potwierdzające wiek,
 • legitymacje poświadczające przyznanie Orderu Orła Białego, Orderu Wojennego Virtuti Militari, Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalu „Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”,
 • legitymacje członkowskie ICOM, ICOMOS,
 • Karta Krakowska,
 • Krakowska Karta Rodzinna,
 • Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem,
 • Karta Dużej Rodziny,
 • Karta Polaka,
 • legitymacje służbowe pracowników muzeów rejestrowych,
 • legitymacja prasowa (dziennikarze),
 • legitymacja przewodnika miejskiego,
 • legitymacja działacza opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowanej z powodów politycznych,
 • inne dokumenty potwierdzające uprawnienia osób, o których mowa powyżej.