Zniżki w MIT

Zajezdnia
ZNIŻKI MIT
Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

ZNIŻKI OBOWIĄZUJĄCE

w Muzeum Inżynierii i Techniki

 • Krakowska Karta Rodzinna oraz Krakowska Karta Rodziny z Niepełnosprawnym Dzieckiem – 50% na wszystkie bilety wstępu i zajęcia edukacyjne
 • Karta Krakowska – 20% na wszystkie bilety wstępu i zajęcia edukacyjne
 • Karta Dużej Rodziny – 20% na bilety normalne i ulgowe
 • działacze opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych – 1 zł na podstawie legitymacji
 • dziennikarze – 1 zł na podstawie legitymacji prasowej
 • przewodnicy miejscy – 1 zł na podstawie legitymacji

Ulga w opłacie za wstęp do Muzeum przysługuje: uczniom, studentom (do 26 roku życia), doktorantom do 35 roku życia, emerytom, rencistom, posiadaczom karty ISIC i EURO26, osobom niepełnosprawnym oraz ich opiekunom – na podstawie dokumentów potwierdzających.

WSTĘP BEZPŁATNY

 • osoby fizyczne odznaczone Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
 • członkowie Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) lub Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS)
 • posiadacze Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1598 i 2282)
 • pracownicy muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
 • opiekunowie grup zorganizowanych (jeden opiekun na 10 osób),
 • piloci towarzyszący grupom zorganizowanym
 • dzieci poniżej 3 roku życia.