Przynależność do organizacji

Przynależność do organizacji
Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →
Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej
Dnia 12 czerwca z inicjatywy Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy oraz Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, przy wsparciu programowym Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, powołane zostało Stowarzyszenie Muzeów Sztuki Inżynieryjnej. Spotkanie założycielskie miało miejsce w Centrum Edukacji Więcej Biznesu NOWE GLIWICE w Gliwicach i poprzedzało konferencję powołującą FORUM DZIEDZICTWA SZTUKI INŻYNIERYJNEJ.
International Council of Museums (ICOM)
Muzeum jest członkiem komitetu narodowego ICOM POLSKA oraz komitetu tematycznego CIMUSET – International Committee for Museums and Collections of Science and Technology. CIMUSET zrzesza muzea nauki i techniki z całego świata. W 2015 roku po raz pierwszy członkowie komitetu CIMUSET gościć będą w Polsce. Muzeum Inżynierii Miejskiej będzie głównym organizatorem konferencji naukowej poświęconej dziedzictwu nauki i techniki. Partnerami w projekcie są Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Muzeum Lotnictwa Polskiego.
Middle European Union of Technical Museums (MUT)
MUT to organizacja zrzeszająca muzea nauki i techniki Środkowej Europy. Od 1998 roku Muzeum jest aktywnym członkiem tej organizacji. W październiku 2014 r. Muzeum Inżynierii Miejskiej było już po raz drugi organizatorem corocznej konferencji członków MUT.
Rada Porozumienia SPiN
SPOŁECZEŃSTWO POROZUMIENIE I NAUKA to grupa zawiązana w 2013 r. z inicjatywy Centrum Nauki Kopernik. SPiN skupia polskie centra nauki, muzea o profilu naukowo – technicznym oraz instytucje zaangażowane w nieformalną działalność edukacyjną. W 2016 roku wspólnie z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego byliśmy organizatorami corocznej konferencji „Integracja – Interakcja”.