Regulaminy

Zajezdnia - hala D
Regulaminy
Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

Regulaminy


Regulamin sprzedaży, POBIERZ
Regulamin sprzedaży internetowej POBIERZ

Regulamin zwiedzania wystaw: Muzeum Inżynierii i Techniki POBIERZ
Regulamin zwiedzania Ogrodu Doświadczeń im. Stanisława Lema POBIERZ

Oferta dla obywateli Ukrainy w Zajezdni Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie POBIERZ
Oferta dla obywateli Ukrainy w Ogrodzie Doświadczeń POBIERZ

Regulamin lekcji muzealnych w Muzeum Inżynierii i Techniki: Zajezdnia, POBIERZ
Regulamin zajęć edukacyjnych w Ogrodzie Doświadczeń im. Stanisława Lema, POBIERZ
Regulamin sygnalistów w Muzeum Inżynierii i Techniki POBIERZ

Regulamin urodzin w Muzeum Inżynierii i Techniki: Zajezdnia, POBIERZ
Regulamin urodzin w Ogrodzie Doświadczeń, POBIERZ
Regulamin Planetarium POBIERZ

Regulamin Drużyny Muzeum i formularz zgłoszeniowy POBIERZ

Regulamin porządkowy wystawy pt. „Piotruś Pan – Ogród Świateł” określony przez Wonderful Lighting POBIERZ
Regulamin sprzedaży Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie na wystawę „Ogród Świateł – Piotruś Pan” POBIERZZarządzenia

Zarządzenie w związku ze zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2021 poz.1583). POBIERZ

Zarządzenie w sprawie stanowienia szczególnych regulacji dotyczących dostępności oferty Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie dla dzieci z Ukrainy POBIERZ

Zarządzenie w sprawie zmiany niektórych zarządzeń Dyrektora w związku z nadaniem nowego Statutu Muzeum. POBIERZ

Cenniki

Cennik – Oddział I Muzeum: Ogród Doświadczeń im. Stanisława Lema – wystawa „Ogród Świateł – Piotruś Pan POBIERZ