Rada Muzeum

Przedstawiciele Rady Muzeów Przedstawiciele Rady Muzeów Przedstawiciele Rady Muzeów Przedstawiciele Rady Muzeów
Rada Muzeum
Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

SKŁAD OSOBOWY RADY MUZEUM INŻYNIERII I TECHNIKI


KADENCJA V – 18 SIERPNIA 2019 – 18 SIERPNIA 2023.
Robert Firmhofer
Dyrektor Naczelny Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
dr inż. arch. Piotr Gerber
Adiunkt w Katedrze Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej, Prezes Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska
dr Karol Janas
Kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów
dr Jan Maćkowiak
Dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie
Jacek Salwiński
Zastępca Dyrektora ds. Programowych Muzeum Krakowa
Tadeusz Trzmiel
Prezes Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.
dr hab. Michał F. Woźniak
Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Katarzyna Olesiak
Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK
dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki
Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej

SKŁAD OSOBOWY
RADY MUZEUM INŻYNIERII MIEJSKIEJ
KADENCJA V
18 SIERPNIA 2019 – 18 SEIRPNIA 2023

1) Robert Firmhofer Dyrektor Naczelny Centrum Nauki Kopernik w Warszawie

2) dr inż. arch. Piotr Gerber Adiunkt w Katedrze Historii Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocławskiej, Prezes Fundacji Ochrony Dziedzictwa Przemysłowego Śląska

3) dr Karol Janas Kierownik Obserwatorium Polityki Miejskiej Instytutu Rozwoju Miast i Regionów

4) dr Jan Maćkowiak Dyrektor Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie

5) dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej

6) Jacek Salwiński Zastępca Dyrektora ds. Programowych Muzeum Krakowa

7) Tadeusz Trzmiel Prezes Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A.

8) dr hab. Michał F. Woźniak Dyrektor Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy

9) Katarzyna Olesiak Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMK.