Rada Muzeum

Rada Muzeum
Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

SKŁAD OSOBOWY RADY MUZEUM INŻYNIERII I TECHNIKI

Robert Firmhofer
Dyrektor Naczelny Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
dr hab. Mateusz Hohol, prof. UJ
Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
Stanisław Horoszko
Dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie
Magdalena Kosiada-Sylburska
Kierownik Centrum Nauki i Techniki „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi
Ewa Mańkiewicz-Cudny
Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT)
Katarzyna Olesiak
Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urząd Miasta Krakowa
dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK
Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki
Tadeusz Trzmiel
Prezes Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie
Piotr Ziętara
Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A.

SKŁAD OSOBOWY
RADY MUZEUM INŻYNIERII I TECHNIKI W KRAKOWIE
KADENCJA VI

  • Robert Firmhofer – Dyrektor naczelny Centrum Nauki Kopernik
  • dr hab. Mateusz Hohol, prof. UJ – Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego
  • Stanisław Horoszko – Dyrektor Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie;
  • Magdalena Kosiada-Sylburska – Kierownik Centrum Nauki i Techniki „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi
  • Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT)
  • Katarzyna Olesiak – Dyrektor Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urząd Miasta Krakowa
  • dr hab. inż. Stanisław M. Rybicki, prof. PK – Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki;
  • Tadeusz Trzmiel – Prezes Zarządu Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie;
  • Piotr Ziętara – Prezes Zarządu Wodociągów Miasta Krakowa S.A.