Projekty PROJEKTY
Tworzymy dostępne Muzeum
main image

Tworzymy dostępne Muzeum


30-06-2023

Tworzymy dostępne Muzeum

Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, jako jedna z 111 instytucji w całej Polsce otrzymało dofinansowanie na realizację projektu zwiększającego dostępność oferty edukacyjno-kulturalnej dla osób ze szczególnymi potrzebami.

W ramach projektu zrealizowane zostaną:

  • działania mające na celu rozwój kompetencji naszego zespołu – cykl szkoleń z zakresu obsługi zwiedzających, kreowania dostępnej promocji i komunikacji, oraz uwrażliwiania na potrzeby osób z różnego rodzaju dysfunkcjami;
  • spotkania i konsultacje ze specjalistami, ekspertami dostępności i osobami z niepełnosprawnością, które pomogą nam stworzyć 5 dostępnych scenariuszy włączających oprowadzań;
  • nowe scenariusze zajęć, które pozwolą nam na wprowadzenie nowego typu oprowadzania włączającego – z możliwością uczestnictwa osób ze szczególnymi potrzebami,
  • działania mające na celu poprawę drogi, jaką muszą przejść osoby ze szczególnymi potrzebami do i z naszego Muzeum – od momentu pozyskania informacji o zajęciach czy oprowadzaniu, aż do uczestnictwa w nim;
  • zakup sprzętu i wyposażenia, które poprawi komfort zwiedzania osobom ze specjalnymi potrzebami;

 

Kwota dofinansowania: 133 690,00 zł

Termin realizacji: 30 czerwca 2023 roku.

 

Projekt „Kultura bez barier” realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Grant realizowany na podstawie Umowy nr 97/KBB/166/2022 o powierzenie grantu.

 

Lgotypy projektu