Aktualności AKTUALNOŚCI
Warsztaty w MIT w ramach Copernicus Festival
main image

Warsztaty w MIT w ramach Copernicus Festival


2024/05/26

Już trzeci raz Copernicus Festival odbywa się w zabytkowej Zajezdni przy ul. św. Wawrzyńca 15 na krakowskim Kazimierzu. To wyjątkowe miejsce, jedyna zachowana w Europie zajezdnia, która dokumentuje rozwój komunikacji miejskiej. Otwarta rok temu wystawa stała „Miasto. Technoczułość” zaprasza widza na podróż w czasie – od pierwszych koncepcji miast, przez kolejne epoki, w tym obie rewolucje przemysłowe i powojenną modernizację, aż po czasy współczesne, a nawet do przyszłości. W świat myśli inżynieryjnej wprowadza aż 600 niezwykłych zabytków techniki, w tym eksponaty o unikatowym charakterze. Narrację uzupełniają repliki, modele, makiety, materiały audiowizualne i zdjęcia.

Tegoroczny Festiwal Copernicus skupia uwagę wokół tematu Maszyny. Jest to wyjątkowa okazja to pokazania maszyn z muzealnych zbiorów i opowiedzenia o roli, jaka przypadła im w historii.

Muzeum Inżynierii i Techniki zaprasza na cykl spotkań przy zabytkowych obiektach na wystawie „Miasto. Technoczułość”:

 

środa, 22.05, godz. 14.00

MASZYNA DO SZYCIA
Poprowadzi: Beata Krzaczyńska
[spotkanie przy gablocie „warsztat” i podeście z ciągiem do produkcji świec, hala D-1]

Współcześnie trudno to sobie wyobrazić, ale zanim wynaleziono maszynę do szycia, każdą część garderoby, buty, torbę oraz rozmaite akcesoria i wyposażenie domu szyto ręczne. Łączenie kawałków materiałów czy skóry o różnej grubości za pomocą igły i nici było ciężką pracą. Próby skonstruowania maszyny do szycia w drugiej połowie XVIII w., kiedy to gwałtowny rozwój przemysłu włókienniczego stworzył sprzyjającą atmosferę dla wynalazczości, skończyły się niepowodzeniem. Komu zatem udało się skonstruować pierwszą użyteczną maszynę do szycia, jak ten kluczowy wynalazek pierwszej rewolucji przemysłowej zmienił życie ludzi i wpłynął na rozwój techniki i zmiany cywilizacyjne – tego dowiemy się z prelekcji.

 

czwartek, 23.05, godz. 14.00

MASZYNA PAROWA. NAPĘD POSTĘPU
Poprowadzi: Piotr Żabicki
[spotkanie przy lokomobili, hala D-1]

Stworzenie maszyny parowej było jednym z punktów wyjścia dla pierwszej rewolucji przemysłowej. Nieprzypadkowo XIX w. określany jest mianem wieku pary. Wykorzystanie energii zgromadzonej przed milionami lat w postaci złóż węgla do napędu maszyn otworzyło zupełnie nowe możliwości, stwarzając jednocześnie nowe zagrożenia. Parowy napęd dał częściową niezależność od pracy ludzi, zwierząt czy wykorzystania sił natury w wielu obszarach wytwórczości i transportu. Wszechstronność i uniwersalność maszyny parowej umożliwiła skok cywilizacyjny.

 

czwartek, 23.05, godz. 15.00

MÓZG ELEKTRONOWY DLA KAŻDEGO

Poprowadzi: Krzysztof Chwałowski
[spotkanie przy komputerze ODRA, hala D-0]

Dzięki postępującej miniaturyzacji, zmianom rozwiązań technologicznych i coraz lepszemu rozumieniu i projektowaniu systemów komunikacji człowieka z maszynami komputery stały się dziś wszechobecne. W trakcie spotkania zostaną naświetlone kluczowe momenty, które zdecydowały o rozwoju tych urządzeń cyfrowych.

 

piątek, 24.05, godz. 14.00

MASZYNA DO KOMUNIKACJI
Poprowadzi: Szymon Czyżyk
[spotkanie przy budce telefonicznej, zaułek telekomunikacyjny]

Przyczynkiem do rozmowy o przekazywaniu informacji na odległość i służących do tego urządzeniach będzie kabina telefoniczna BN-67 i znajdujący się w niej telefon. Przy okazji dotkniemy tematu telefonizacji Polski – wykorzystania telefonów w domach, biurach i w przestrzeni publicznej w XX w.

 

piątek, 24.05, godz. 15.00

DŹWIGNIE POSTĘPU: MASZYNY DO PISANIA I LICZENIA
Poprowadzi: Filip Wróblewski
[spotkanie przy wyspie maszyn do pisania i liczenia, hala D-1]

Fenomen skokowego rozwoju związanego z kolejnymi rewolucjami przemysłowymi, które miały miejsce od końca XVIII w., jest związany z mechanizacją pracy. Emblematycznie jest ona kojarzona przede wszystkim z maszynami parowymi, koleją żelazną i fabrykami. Nie były to jednak jedyne urządzenia, które odegrały rolę w procesie industrializacji i globalizacji. Rozwój handlu i operacji giełdowych wymusił prace nad urządzeniami mającymi usprawnić pisanie i liczenie. Miało to znaczący wpływ na ukształtowanie się współczesnej biurokracji.

 

25 maja, sobota, godz. 14:00 (wydarzenie w ramach Copernicus Festival 2024)

Z cyklu Poznajemy maszyny proste: Przekładnia zębatkowo-liniowa

Co ma wspólnego kolej z łańcuchem od roweru? Na zajęciach poznamy mechanizm działania przekładni zębatkowo-liniowej i wykonamy doświadczenia z nią związane.

Zajęcia dla dzieci od 8 lat do 14 lat

 

Zapisy odbywają się mailowo, na adres: rezerwacja@mit.krakow.pl

Warsztaty organizowane są w ramach Copernicus Festival.

UDZIAŁ JEST BEZPŁATNY!