Projekty PROJEKTY
SOUND OF CHANGES
main image

SOUND OF CHANGES


01-11-2016

„Sounds of Changes” jest międzynarodowym projektem tworzonym przez muzea zainteresowane dźwiękowym wymiarem codzienności. Celem projektu jest dokumentowanie zmian zachodzących współcześnie w sferze dźwiękowej, które są związane z dynamicznym rozwojem technicznym i nowymi zjawiskami społecznymi. Przedsięwzięcie zakłada nagrywanie dźwięków, ich udostępnianie na otwartej licencji, a także popularyzację zagadnienia przemian krajobrazu dźwiękowego wśród szerokiej publiczności. Interesują nas przede wszystkim krajobrazy dźwiękowe, które zmieniają się pod wpływem nowych technologii,
w tym także dźwięki współczesnych miast i obszarów (po)przemysłowych, które nabierają nowych funkcji.

„Sounds of Changes” powstaje jako wspólne europejskie przedsięwzięcie sześciu muzeów partnerskich:

Flygvapenmuseum (Szwecja) – lider projektu http://www.flygvapenmuseum.se/languages/engelska/

Tehniški muzej Slovenije (Słowenia) http://www.tms.si/index.php?&lang=2

Werstas. The Finnish Labour Museum (Finlandia) http://www.werstas.fi/?lang=en

LWL-Industriemuseum (Niemcy) https://www.lwl.org/industriemuseum/english

Arbetets museum (Szwecja) http://www.arbetetsmuseum.se/about-the-museum/

Muzeum Inżynierii Miejskiej (Polska) http://www.mim.krakow.pl/

Projekt jest dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Kreatywna Europa.

Nagrania przygotowywane przez pracowników muzeów są udostępniane online na stronie internetowej projektu: Sound of Changes

„Sounds of Changes” jest kontynuacją poprzedniego europejskiego projektu dźwiękowego „Work with Sounds” z lat 2013-2015. Wówczas nagrywaliśmy dźwięki zabytkowych urządzeń, wyszukiwaliśmy i rejestrowaliśmy dźwiękowe ślady technik odchodzących w przeszłość. Wszystkie nagrania, które powstały w ramach „Work with Sounds”, są dostępne na stronie internetowej projektu „Sounds of Changes” – tworząc wspólnie wciąż rozwijającą się muzealną bazę dźwięków.