ZAJĘCIA EDUKACYJNE ...
DRUŻYNA MUZEUM
main image

DRUŻYNA MUZEUM


2022/12/31
SZKOŁY

W ramach tej wyjątkowej oferty MIT zgromadzi wokół siebie przedszkola, szkoły oraz inne zainteresowane ośrodki, w tym również te dla osób z niepełnosprawnościami, aby stworzyć stały krąg uczestników zajęć edukacyjnych prowadzonych w Muzeum.

DRUŻYNA MUZEUM

 

TWORZYMY DRUŻYNĘ MUZEUM!

Muzeum Inżynierii i Techniki tworzy swoją własną drużynę.

W jej skład wejdą… młodzi adepci nauki!

Muzeum Inżynierii Techniki w Krakowie po raz kolejny wykazuje się innowacyjnym podejściem do edukacji i rozpoczyna nowy projekt pn. Drużyna Muzeum. W ramach tej wyjątkowej oferty MIT zgromadzi wokół siebie przedszkola, szkoły oraz inne zainteresowane ośrodki, w tym również te dla osób z niepełnosprawnościami, aby stworzyć stały krąg uczestników zajęć edukacyjnych prowadzonych w Muzeum. Odbiorcy oferty będą mieli pierwszeństwo udziału w warsztatach, lekcjach muzealnych, konkursach i innych wydarzeniach. Członkowie Drużyny będą mogli brać udział w grach miejskich, spacerach tematycznych, specjalnie przygotowanych warsztatach kuchni molekularnej, czy modelarskich i oczywiście — świetnie bawić się z dużymi klockami w Strefie Klocków.

Ideą Drużyny Muzeum jest zachęcenie nauczycieli, a także edukatorów do rozbudowania oferty nauczania o współpracę z Muzeum Inżynierii i Techniki. Placówki, które zdecydują się na dołączenie do Drużyny Muzeum, będą mogły nie tylko zapewnić swoim uczniom i podopiecznym ciekawe i kreatywne spędzanie czasu w ramach aktywności pozaszkolnych, ale także rozbudzić pasję do nauki i pokazać, jak zdobytą wiedzę można wykorzystywać w życiu codziennym.

Muzeum zaprasza uczniów w wieku od 5 do 18 lat na lekcje muzealne, których scenariusze są skupione wokół tematyki wystawy Miasto. Technoczułość i Strefy Klocków

Edukatorzy MIT przygotowali także zajęcia związane z wystawą „Tramwaje na Wawrzyńca”. Tu, w otoczeniu zabytkowych pojazdów, uczniowie przeniosą się w czasie, aby poznać podróżniczy savoir-vivre, historię biletu, ale także zrozumieć zasady ruchu, jakie panują na naszych miejskich ulicach.

Więcej informacji na temat projektu i zasady dołączenia do niego można uzyskać u kierownika Działu Edukacji i Obsługi Wystaw MIT, Katarzyny Zielińskiej: katarzyna.zielinska@mit.krakow.pl.
Regulamin Drużyny Muzeum oraz formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie – Link