Aktualności AKTUALNOŚCI
Tworzymy dostępne Muzeum
main image

Tworzymy dostępne Muzeum


2022/10/09

Tworzymy dostępne Muzeum

Dziś chcielibyśmy podzielić się z Wami wspaniałą wiadomością!

Nasze Muzeum jako jedna z 111 instytucji w całej Polsce otrzymało dofinansowanie na realizację projektu zwiększającego dostępność oferty edukacyjno-kulturalnej dla osób ze szczególnymi potrzebami — w ramach projektu „Kultura bez barier”, realizowanego przez PFRON — Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 4.3

W ramach projektu do 30 czerwca 2023 roku:

  • zwiększymy kompetencje naszego zespołu dzięki szkoleniom z zakresu obsługi zwiedzających, kreowania dostępnej promocji i komunikacji, oraz uwrażliwiania na potrzeby osób z różnego rodzaju dysfunkcjami,
  • odbędą się spotkania i konsultacje ze specjalistami, ekspertami dostępności i osobami z niepełnosprawnością, które pomogą nam stworzyć 5 dostępnych scenariuszy włączających oprowadzań;
  • zyskamy nowe scenariusze zajęć, które pozwolą nam na wprowadzenie nowego typu oprowadzania włączającego – z możliwością uczestnictwa osób ze szczególnymi potrzebami,
  • podejmiemy działania mające na celu poprawę drogi, jaką muszą przejść osoby ze szczególnymi potrzebami do i z naszego Muzeum, od momentu pozyskania informacji o zajęciach czy oprowadzaniu, aż do uczestnictwa w nim,
  • zakupimy sprzęt i wyposażenie, które poprawi komfort zwiedzania osobom ze specjalnymi potrzebami.

 

Gratulujemy pozostałym instytucjom kultury!

Więcej informacji już wkrótce!

Szczegóły projektu znajdziecie w zakładce projekty — Link

 

Lgotypy projektu