Lasery i lustra

Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

Lasery i lustra

Jak

Lewa strona  

  1. Za pomocą manipulatorów zbadaj, jak zachowują się promienie laserów odbite od zwierciadła o wybranej krzywiźnie: 1. płaskiej, 2. wypukłej, 3. wklęsłej.  

Prawa strona  

  1. Ustaw elementy optyczne tak, aby promień lasera skierować w stronę dolnej części czarnego prostokąta.

Dlaczego

W lewej części stanowiska możesz się przekonać, że kąt odbicia promienia światła od zwierciadła jest równy, kątowi jego padania.  Można stwierdzić, że promienie odbite:  

  1. są równoległe dla lustra płaskiego,
  2. oddalają się od siebie dla lustra wypukłego, a ich przedłużenie po stronie wklęsłej skupia się w jednym punkcie,  
  3. są zbieżne do punktu dla lustra wklęsłego.  

Punkty przecięcia promieni lub ich przedłużeń to ognisko zwierciadła.  

W prawej części stanowiska możesz wykorzystać znajomość praw optyki do właściwego kierowania promienia lasera.