Modernizacja zabytkowego Hangaru

HANGAR
Historia
main image

Modernizacja zabytkowego Hangaru

podstawowe informacje
  Hangar Czyżyny to drugi oddział Muzeum Inżynierii i Techniki.
os. 2 Pułku Lotniczego 26a, Kraków
lata 30. XX wieku
Modernizacja zabytkowego Hangaru

Od stycznia 2021 roku rozpoczęły się prace budowlane prowadzone przez Muzeum Inżynierii i Techniki zabytkowym Hangarze Czyżyny. Finansowane były w ramach dotacji z funduszy unijnych – z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – przy wsparciu Gminy Miasta Kraków.

Prace objęły rewitalizację zabytkowego obiektu hangaru, wpisanego do rejestru zabytków Miasta Krakowa, rewitalizacji sąsiadującego z hangarem budynku dawnej kotłowni, a także budowy podziemnego łącznika prowadzącego z hangaru do kotłowni. Wszelkie prace budowlane, ze względu na wpisanie obiektu do rejestru zabytków, prowadzone były pod okiem konserwatorów.

Zyskujemy obiekt w pełni przystosowany do nowej funkcji dla potrzeb instytucji kultury – Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie.

Program operacyjny

Modernizacja zabytkowego Hangaru

podstawowe informacje
  Hangar Czyżyny to drugi oddział Muzeum Inżynierii i Techniki.
os. 2 Pułku Lotniczego 26a, Kraków
lata 30. XX wieku

Zdjęcia i wideo

photo 01
photo 01
photo 01
photo 01

Pliki do pobrania