Busola

Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

Busola

Jak

  1. Obracaj busolę wokół osi pionowej.
  2. Zauważ, że wskazówka (igła magnetyczna) stale wskazuje ten sam kierunek.

Dlaczego

Metalowa igła busoli zawsze wskazuje ten sam kierunek, ponieważ oddziałuje na nią pole magnetyczne Ziemi. Busola jest przyrządem zbudowanym prawie tak samo jak kompas. W porównaniu do tego drugiego przyrządu zawiera dodatkowe elementy, na przykład celownik.