Dwie huśtawki

Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

Dwie huśtawki

Jak

  1. Do tego doświadczenia są potrzebne dwie osoby.
  2. Rozhuśtajcie tylko jedną huśtawkę, druga niech pozostanie nieruchoma. Gdy pierwsza huśtawka jest już znacznie rozbujana, pozwólcie na swobodny ruch huśtawek. Wjaki sposób zachowują się huśtawki? 
  3. Teraz spróbujcie huśtać się tak, aby wtej samej chwili huśtawki poruszały się wtę samą stronę – jest to drganie symetryczne. 
  4. Spróbujcie huśtać się wtaki sposób, aby wtej samej chwili huśtawki poruszały się wprzeciwne strony – jest to drganie antysymetryczne. 

Dlaczego

Dwie huśtawki połączone ze sobą sznurem to model wahadeł sprzężonych. Siadając na huśtawce, stajecie się częścią tego modelu. Kiedy jedna zosób rozhuśta swoją huśtawkę, anastępnie obie osoby pozwolą na swobodny ruch huśtawek, można obserwować zjawisko przenoszenia drgań. Nieruchoma do tej pory huśtawka porusza się zcoraz większą amplitudą (zwiększa wychylenie). Wtym samym czasie maleje amplituda drgań pierwszej huśtawki. Po pewnym czasie cykl się powtarza. Zjawisko nie zachodzi wnieskończoność ze względu na opory ruchu występujące wukładzie.