Dziurawy labirynt

Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

Dziurawy labirynt

Jak

  1. Włóż kulę do pierścienia i umieść w pozycji „Start”.
  2. Odpowiednio pociągając za dwa końce sznura, prowadź kulę przez dziurawy labirynt tak, by wpadła do otworu z napisem „Meta”.
  3. Możesz konkurować z osobą po drugiej stronie, ponieważ model jest dwustronny.
  4. Kula zwycięzcy pojawi się w bocznym wylocie jako pierwsza.

Dlaczego

Kierunek, w którym przemieszcza się pierścień z kulą, określa siła wypadkowa. Jest ona wynikiem złożenia sił pochodzących od obu części liny.

Model nawiązuje do składania wektorów, które są obiektami stosowanymi do określania wielkości fizycznych takich jak siła czy prędkość. Wektor wielkości fizycznej ma moduł (określają on jego wartość, np. siła o wartości 5 N), punkt zaczepienia, kierunek oraz zwrot.