Dźwignia dwustronna

Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

Dźwignia dwustronna

Jak

  1. Pociągnij za każdą z lin na stanowisku.
  2. Zwróć uwagę na wysiłek, jaki musisz włożyć w uniesienie ciężaru podwieszonego do krótszego ramienia dźwigni dwustronnej. Podnoszony kamień waży… 900 kg! 

Dlaczego

Dźwignia dwustronna należy do tzw. maszyn prostych. Podstawa urządzenia stanowi jej punkt podparcia. Dźwignia pozostaje w równowadze, gdy iloczyn ciężaru i długości ramienia po jednej ze stron jest równy analogicznemu iloczynowi po przeciwnej stronie.

A zatem kiedy wydłuża się ramię po stronie, do której przykładasz siłę, zmniejsza się wartość siły koniecznej do zrównoważenia ciężaru. Tym samym potrzebujesz mniej wysiłku do uniesienia kamienia.