Fala podłużna

Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

Fala podłużna

Jak

  1. Chwyć za czarną gałkę i ruchem posuwisto-zwrotnym wzbudzaj fale w sprężynie.
  2. Obserwuj, jak zachowuje się sprężyna na całej długości.
  3. Wykonaj eksperyment dla różnej częstości wzbudzeń: wolnej i szybkiej.

Uwaga! Sprężynę można pobudzać do drgań z jednej strony lub z obu jednocześnie.

Dlaczego

W tym eksperymencie mowa o fali podłużnej, ponieważ drgania fragmentów sprężyny odbywają się zgodnie z kierunkiem powstającej fali. To odwrotna sytuacja, niż ta, która ma miejsce po powstaniu fali poprzecznej. W tym drugim przypadku drgania elementów układu są prostopadłe do kierunku fali.