Fala poprzeczna

Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

Fala poprzeczna

Jak

  1. Twórz fale poprzeczne w układzie prętów za pomocą mechanizmu wzbudzającego.
  2. Stosuj mechanizm z różną częstotliwością i obserwuj zachowanie prętów.  

Dlaczego

Każdy kolejny pręt, który wychyla się z położenia równowagi, oddziałuje na linki, do których jest przymocowany. Linki z kolei oddziałują na kolejne pręty, powodując ich wychylenie.

Początkowe zaburzenie w układzie rozchodzi się w postaci fali. Jest to fala poprzeczna, ponieważ wychylenia prętów są prostopadłe do kierunku rozchodzenia się fali.