Klepsydra

Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

Klepsydra

Jak

  1. Obróć kołem i zmień położenie klepsydry.
  2. Obserwuj metalowe opiłki.  

Dlaczego

Spadające opiłki dostają się w strefę oddziaływania pola magnetycznego magnesu umieszczonego pod klepsydrą. Ustawiają się wzdłuż linii sił tego pola. Powstały z opiłków obiekt jest wynikiem oddziaływania sił pola magnetycznego i grawitacyjnego.