Krater

Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

Krater

Jak

  1. Obejrzyj wzór na nieruchomej tarczy.
  2. Zacznij nią obracać.
  3. Powoli zwiększaj prędkość wirowania. Co widzisz?
  4. Eksperymentuj, obracając tarczę z różną prędkością kątową, w obu kierunkach. Przy niewielkiej prędkości wirowania odniesiesz wrażenie, że obracany obiekt jest trójwymiarowy.

Dlaczego

Układ linii oraz ich grubość na obracającej się tarczy powodują, że obiekt wydaje się trójwymiarowy. Linie grubsze uznawane są za bliższe, acieńsze za dalsze. 

Kiedy patrzy się na obiekt, do każdego oka obraz trafia pod nieco innym kątem. To umożliwia mózgowi ocenę odległości od przedmiotu. Ten mechanizm jest podstawą widzenia przestrzennego. Warto jednak wiedzieć, że jest ono też możliwe zużyciem jednego oka. To dlatego, że mózg wykorzystuje do interpretacji obrazu większą liczbę zjawisk. Znaczenie mogą mieć np. rozmiary przedmiotów czy układ cieni.