Oddychający prostokąt

Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

Oddychający prostokąt

Jak

  1. Obejrzyj nieruchomą tarczę.
  2. Obracaj nią powoli, zwiększając prędkość wirowania. Co obserwujesz?
  3. Przy niewielkiej prędkości wirowania odnosisz wrażenie, że boki figury falują, a cała figura ulega odkształceniu.
  4. Obserwowany efekt staje się lepiej widoczny po chwili wpatrywania się wwirującą tarczę.

Dlaczego

Człowiek znacznie lepiej rozróżnia kształty niż kolory. To dlatego, że ludzkie oko podąża za liniami. Tymczasem figura na tarczy składa się zzaokrąglonych prostokątów. Część każdej figury to linie proste, najszybciej wyłapywane przez oko, aczęść to półkola. Oko wodzi za liniami inatrafia na półkola, które wruchu obrotowym zaburzają regularność kształtu – mózg odbiera ten fakt jako falowanie.