Pchanie i ciągnięcie skrzyni

Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

Pchanie i ciągnięcie skrzyni

Jak

Spróbuj pchać skrzynię, trzymając ją za uchwyt. Czy udaje ci się ją przesunąć? 

  1. Następnie spróbuj przesunąć skrzynię, ciągnąc ją za uchwyt. Czy zauważasz różnicę?
  2. Zwróć uwagę, że wobu przypadkach najtrudniej jest poruszyć skrzynię, a jej utrzymanie w ruchu jest nieco łatwiejsze. 

Dlaczego

Siła jest wielkością wektorową. Oznacza to, że aby wpełni ją opisać, nie wystarczy podać tylko jej wartości, jak np. wprzypadku masy. Istotne są również kierunek izwrot. Uchwyt skrzyni określa rozkład sił zarówno przy pchaniu, jak ipodczas ciągnięcia. Siła, którą działasz, pchając skrzynię, może być wyrażona przez dwie inne (patrz rysunek. Jedna z nich działa wdół, zwiększając nacisk skrzyni na podłoże, aprzez to – wartość siły tarcia. Podczas ciągnięcia jedna zsił skierowana jest do góry, co skutkuje mniejszym naciskiem skrzyni na podłoże imniejszą wartością siły tarcia. 

Wobydwu przypadkach poruszenie skrzyni wymaga większego wysiłku niż utrzymywanie jej wruchu. Kiedy skrzynia jest nieruchoma, masz do czynienia ztarciem statycznym. Ma ono większą wartość od tarcia dynamicznego. To drugie działa, gdy powierzchnie trące przemieszczają się względem siebie.