Peryskop

Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

Peryskop

Jak

Obserwuj obraz wdolnej części peryskopu. Możesz obracać urządzenie wokół osi pionowej.

Dlaczego

W peryskopie znajdują się płaskie zwierciadła. Ich ułożenie pod odpowiednimi kątami powoduje, że widzisz obraz spoza pola Twojego widzenia.