Pętla śmierci

Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

Pętla śmierci

Jak

  1. Umieść kulę wdowolnym miejscu równi pochyłej ipuść ją swobodnie. Obserwuj, jak się porusza.
  2. Spróbuj znaleźć takie miejsca startu kuli na równi, które umożliwiają obserwację różnego zachowania kuli wpętli:
  • kula wznosi się na pewną wysokość, po czym stacza się, pozostając wpętli; 
  • kula spada zgórnej części pętli wdół;
  • kula pokonuje całą pętlę. 

Dlaczego

Wpętli działają na kulę dwie siły: siła grawitacji (skierowana pionowo wdół) oraz siła odśrodkowa (skierowana na zewnątrz pętli). Aby kula pokonała całą pętlę, wnajwyższym jej punkcie wartość siły odśrodkowej musi być większa od wartości siły grawitacji. Wielkość siły odśrodkowej zależy od masy kuli, promienia pętli (te wielkości nie zmieniają się) oraz od kwadratu prędkości kuli. Warunkiem pokonania pętli będzie zatem uzyskanie przez kulę odpowiednio dużej prędkości.