Półkule magdeburskie

Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

Półkule magdeburskie

Jak

  1. Do wykonania tego eksperymentu potrzebujesz pomocy drugiej osoby.
  2. Przesuń półkule na środek urządzenia.
  3. Zamknij zawór znajdujący się na przewodzie prowadzącym do pompy.
  4. Poproś drugą osobę, aby docisnęła obie półkule.
  5. Wykonaj kilka ruchów tłokiem pompki.
  6. Sprawdź, czy półkule dają się łatwo rozdzielić. Jeżeli nie, można przestać je dociskać.
  7. Wykonaj jeszcze kilkanaście ruchów tłokiem pompki, aby wypompować powietrze z wnętrza pół
  8. Ciągnąc z obu stron za liny, spróbujcie wspólnie rozłączyć półkule. Po zakończeniu eksperymentu otwórz zawór.

Dlaczego

Cząsteczki powietrza wywierają jednakowe ciśnienie zarówno na wewnętrzne, jak ina zewnętrzne strony półkul. Jeśli jednak zwnętrza półkul wypompujesz część powietrza, to ciśnienie wywierane od wewnątrz ma mniejszą wartość. Wefekcie półkule są dociskane do siebie. Po ok. 50 ruchach tłokiem pompki ciśnienie wpółkulach wynosi około 1/2 ciśnienia atmosferycznego, po 80 1/3, apo 120 1/5.