Prędkość dźwięku

Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

Prędkość dźwięku

Jak

  1. Do wykonania tego eksperymentu potrzebne są dwie osoby.
  2. Stańcie przy dwóch końcówkach przyrządu i spróbujcie ze sobą porozmawiać za pośrednictwem urządzenia.
  3. Gdy jedna osoba mówi do lejkowatej końcówki, Druga osoba słucha, przykładając ucho do swojej końcówki odbiorczej.
  4. Spróbujcie rozmawiać szeptem. Następnie spróbujcie porozmawiać bezpośrednio (bez użycia telegrafu), pozostając na swoich miejscach.

Dlaczego

W nieograniczonej niczym przestrzeni fala dźwiękowa rozchodzi się we wszystkich kierunkach, a jej natężenie szybko maleje wraz z odległością. Niewiele usłyszycie, próbując rozmawiać z odległości kilkunastu metrów. Rura, która ogranicza przestrzeń, kieruje falę do odbiornika, którym jest ucho, przez co możecie usłyszeć się dużo lepiej.