Rezonans kładki

Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

Rezonans kładki

Jak

  1. Przejdź kilka razy po kładce, za każdym razem stawiając kroki winnym rytmie. Co obserwujesz? 
  2. Stań na środku kładki ilekko podskakuj rytmicznie, zmieniając co jakiś czas częstotliwość podskoków. Co obserwujesz? 
  3. Stańcie wdwie osoby na środku kładki ilekko podskakujcie rytmicznie, zmieniając co jakiś czas częstotliwość podskoków. Starajcie się, żeby podskoki następowały jednocześnie. Co się dzieje? 
  4. Powtórzcie to samo, co poprzednio, ztą różnicą, że wasze podskoki nie są zsynchronizowane. Co teraz obserwujecie? 

Dlaczego

Skacząc na kładce, pobudza się ją do drgań. Jeśli częstotliwość skoków jest zgodna zczęstotliwością drgań własnych kładki, to jej wychylenia są duże. W efekcie skaczesz względnie wysoko. Częstotliwość skoków, która daje największe wychylenia kładki, to częstotliwość rezonansowa.

Jeśli na kładce znajduje się więcej niż jedna osoba, to wychylenia kładki zależą od każdego ze skaczących. Jeśli skoki następują wrównym rytmie, ado tego zgodnie zczęstotliwością drgań własnych kładki, to wychylenia będą największe, a Wy podskoczycie najwyżej.