Siatka dyfrakcyjna

Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

Siatka dyfrakcyjna

Jak

  1. Ustaw urządzenie tak, aby słońce oświetlało matowe okienko. Znajduje się tam siatka dyfrakcyjna.
  2. Obserwuj obraz z drugiej strony urządzenia.  

Dlaczego

Siatka dyfrakcyjna to przezroczysta płytka z dużą ilością równoległych linii, które nie przepuszczają światła. Fale światła przechodzą przez wąskie szczeliny pomiędzy tymi liniami. Tam uginają się i dalej rozchodzą półkoliście. To zjawisko nosi nazwę dyfrakcji (ugięcia).

Fale pochodzące z różnych szczelin nakładają się na siebie iwzmacniają wokreślonych miejscach. Mówimy wtedy o zjawisku interferencji fal. Miejsca te są różne dla fal o różnej długości, a zatem i o odmiennej barwie. Dzięki dyfrakcji iinterferencji można zaobserwować widmo światła słonecznego zbarwami rozmieszczonymi wodwrotnej kolejności niż wpryzmacie.