Sinusoida

Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

Sinusoida

Jak

  • Nasyp suchy piasek do pojemnika.
  • Wychyl pojemnik prostopadle do taśmy i pozwól mu się bujać.
  • Kręć korbą i przesuwaj taśmę. Obserwuj powstające kształty.