Superodbicie

Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

Superodbicie

Jak

  1. Unieś kule razem na wysokość ok. 1 metra iupuść je swobodnie.
  2. Obserwuj, jak wysoko odbije się każda znich. 

Dlaczego

Podczas odbicia spadających razem kul całkowita energia mechaniczna icałkowity pęd tych kul są zachowane. Zjawisko odbicia przebiega wetapach następujących po sobie wbardzo krótkim odstępie czasu. Są to:

  • odbicie dolnej, najcięższej kuli od podłoża,
  • zderzenie się jej (przy ruchu w górę) zjeszcze spadającą średnią kulą,
  • zderzenie średniej kuli poruszającej się już wgórę zjeszcze spadającą górną, najlżejszą kulą.

Wtakim zderzeniu górna kula onajmniejszej masie zyska dodatkową energię kosztem pozostałych, bardziej masywnych. Wrezultacie wzniesie się na większą wysokość niż ta, z której spadała.