Trzy wahadła

Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

Trzy wahadła

Jak

  1. Pociągaj linkę rytmicznie – na przemian, przez mniej więcej sekundę zkażdej strony.
  2. Staraj się pobudzić wahadła do drgań. Uda Ci się to jedynie przy pewnej charakterystycznej częstotliwości. Znajdź ją. Równoczesne wprawienie wszystkich trzech wahadeł wruch drgający odużej amplitudzie nie jest możliwe.
  3. Zauważ, że im większa jest długość wahadła (im dłuższe są linki, na których wisi kula), tym dłuższy jest okres jego drgań. W efekcie rzadziej musisz pociągać za linkę, żeby je rozkołysać.

Dlaczego

Gdy drgania wahadła są niewielkie, zdobrym przybliżeniem można je uznać za harmoniczne. Takie drgania występują, gdy na ciało działa siła proporcjonalna do wychylenia zpołożenia równowagi iskierowana przeciwnie do tego wychylenia.

Każde zwahadeł ma inny okres drgań własnych. To czas „pełnego wahnięcia” po wychyleniu zpołożenia równowagi ipozwoleniu mu na swobodny ruch. Każde nich ma także inną częstotliwość (odwrotność okresu) drgań własnych.

Im większa długość wahadła, tym dłuższy okres imniejsza częstotliwość drgań własnych. Jeżeli pociągasz za linki ztaką samą częstotliwością, zjaką drga dane wahadło (częstotliwość drgań wymuszających jest równa częstotliwości jego drgań własnych), to zachodzi zjawisko rezonansu. Wówczasamplituda drgań wahadła może przyjąć wartość maksymalną.

Częstotliwość, dla której drgania mają największą amplitudę, nazywana jest częstotliwością rezonansową. Każde zwahadeł ma inną długość, więc potrzebna jest inna częstotliwość drgań wymuszających, aby wprawić je wdrgania odużej amplitudzie. Osiągnięcie tego efektu dla wszystkich trzech wahadeł jednocześnie nie jest możliwe.