Wyścigi magnesów

Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

Wyścigi magnesów

Jak

  1. Wybierz rurę i przesuń znajdujący się na niej magnes na pozycję u góry.
  2. Puść magnes i obserwuj jego ruch.
  3. Przeprowadź eksperyment na innych rurach i porównaj efekt. 
  4. Obróć ramę z rurami, tak aby wszystkie magnesy znalazły się jednocześnie w górnej pozycji. Obserwuj wyścigi magnesów

Dlaczego

Spadający magnes wzbudza wrurze tzw. prądy wirowe. Są one źródłem pola magnetycznego, które przeciwstawia się polu magnesu. Przez to jego ruch jest wolniejszy niż gdyby spadał swobodnie.

Efekt spowolnienia jest tym większy, im większe jest natężenie prądów wirowych. Ta wielkość zależy zaś od przewodnictwa elektrycznego rury. Materiały użyte wmodelu to kolejno: miedź, aluminium, mosiądz istal nierdzewna.