Zegar słoneczny

Zajezdnia św. Wawrzyńca
Historia →
Ogród doświadczeń im. Stanisława Lema
Historia →
Hangar Czyżyny
Historia →

Zegar słoneczny

Jak

  1. Na podstawie położenia cienia rzucanego przez polos odczytaj wskazanie zegara.
  2. Skoryguj czas o poprawkę odczytaną z diagramu znajdującego się w centrum zegara:
  • na poziomej osi znajdź odpowiedni miesiąc i odpowiadający mu punkt na krzywej;
  • w miejscu odpowiadającym temu punktowi na osi pionowej odczytaj liczbę minut, które należy dodać do czasu wskazywanego przez cień.
  1. Porównaj skorygowaną wartość z czasem urzędowym. 

Dlaczego

Ziemia obraca się wokół własnej osi z zachodu na wschód. Promienie słoneczne padają na Ziemię pod różnymi kątami i z różnych kierunków – w zależności od dnia w roku i godziny.

Znając prawidłowości rządzące pozornym ruchem Słońca po nieboskłonie, można dobrać odpowiednią podziałkę. Dzięki temu, na podstawie cienia rzucanego przez polos i po wprowadzeniu odpowiedniej korekty, można ustalić aktualną godzinę. Oczywiście jest to możliwe, o ile Słońce nie jest zasłonięte chmurami.